Sortiment

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti mezi prodávajícími a kupujícími se řídí příslušnými paragrafy Občanského zákoníku.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Kupující v den odeslání objednávky současně akceptuje na internetových stránkách prodávajícího jeho obchodní podmínky i platné ceny objednaného zboží včetně přepravného, pokud nebylo dokladově (smluvně) dohodnuto jinak, a zavazuje se zásilku převzít a uhradit přepravci cenu dobírky.

Objednávat lze prostřednictvím online e-shopu, e-mailem, telefonicky, běžnou poštou či osobním kontaktem. Předpokladem pro účinnou realizaci kupní smlouvy je přesný sortiment objednaného zboží, jeho ceny, vše v návaznosti na obchodní podmínky a další doplňující informace podle internetových stránek prodejce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. (E-mail s předmětem: "Probíhá příprava objednávky".)

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst.3 občanského zákoníku). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

Případné storno objednávky lze provést výhradně písemně, např. pomocí e-mailové zprávy.

 

Registrace zákazníka – uživatelský účet

 

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Dodání zboží

 

Při provedení objednávky do 12 hod. zboží expedujeme ten samý den pokud není na web. stránkách uvedeno jinak. Zboží skladem expedujeme v co nejkratší lhůtě, většinou nejpozději do dvou pracovních dní od objednávky kupující obdrží zboží na uvedenou adresu v objednávce. Není-li zboží na skladě nebo není-li v našich silách dodat zboží ve standardní lhůtě, zákazníky o této skutečnosti informujeme a termín dodávky záleží na dohodě.

 

Způsob a cena dopravy

 

Místem dodání zboží je adresa určení uvedená v objednávce či v kontaktním formuláři. Preferovaným způsobem dopravy zboží z hlediska výhod pro kupujícího je kurýrní služba. Podle zvýhodněných smluvních cen mezi přepravcem a prodejcem ( dodavatelem) je dopravné stanoveno podle hmotnosti balíku s dodáním do 24 hodin od předání k přepravě. Zboží je dopraveno za první uzamykatelné dveře. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Po dobu přepravy je pojištěno.
Dále nabízíme dopravu prodejcem s předem smluvně dohodnutým příplatkem za dopravné nebo dopravou ZDARMA.

Osobní odběr zboží je možný na adrese Okružní 253, 251 01, Babice: pondělí až pátek: 9:00 - 17:00 po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 774 727 402

Uvedená cena přepravy kurýrní služby je vždy stanovena podle hmotnosti balíku s dodáním do 24 hodin od předání k přepravě. Doprava po celé ČR je ZDARMA již od nákupu jen za 1500 Kč bez DPH.

 

Platební podmínky

 

Standardním způsobem platby zboží je dobírka (přeprava kurýrem). Hotově při osobním předání zboží prodejcem a v závislosti na místě určení s předem smluvně dohodnutým příplatkem za dopravné. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Bezhotovostním bankovním převodem - zálohové faktury. Po připsání platby na účet prodávajícího je zboží ihned expedováno a vystaven řádný daňový doklad. Neuhrazením zálohové faktury k termínu splatnosti je objednávka zrušena, pokud není smluvně dohodnuto jinak (faktura se splatností 14 dnů). Platba kartou nebo rychlá platba přes bezpečnou platební bránu ThePay.
Pro státní správu, úřady, ústavy, školy aj. organizace a stálé zákazníky je možnost odběru zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně. Uvedené ceny na webových stránkách prodejce jsou uvedeny bez DPH.

 

Reklamace - záruční podmínky

 

Kupující má právo odmítnout převzít zásilku, která v době převzetí vykazuje viditelně porušený obal nebo jiné prokazatelné poškození. V takovém případě sepíše s dopravcem protokol o poškození. Kupující je dále povinen provést kontrolu převzetí obsahu zásilky v porovnání s fakturou či dodacím listem a zjištěné odchylky reklamovat ihned e-mailem, telefonicky, běžnou poštou, osobním kontaktem, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží. Reklamační lhůta je 30 dnů, nebude-li dohodnuto jinak. Dopravu zboží zpět k zákazníkovi v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Podmínky záruky a uplatňování nároků z vad se řídí občanským zákoníkem.

V případě reklamace Vaší objednávky či zakoupeného zboží nás kontaktujte na info@nejlevnejsi-kotoucky.cz

 

Vrácení zboží

 

Vrácení zboží v nekompletním či poškozeném stavu se nelze dožadovat. U skladových položek se snažíme vyjít zákazníkům vstříc a v případě chybně objednaného zboží je vždy možné vyměnit za jiné. Prodávající zasílá zákazníkovi správný druh zboží formou výměnného balíku kurýrní služby. Zákazník je povinen uhradit rozdíl částky zboží (pokud se liší od předem chybně objednaného) a cenu výměnného balíku kurýrní služby podle ceníku kurýrní služby. Zboží, které je vyráběno až na základě objednávky přesně podle požadavků zákazníka již nelze vzít zpět. Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí webové objednávky), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pokud se zákazník takto rozhodne, musí nepoškozené zboží, nejlépe bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu zaslat zpět v uvedené lhůtě 14 dní od data převzetí/dodání zboží. Po obdržení takto vráceného zboží bude zákazníkovi cena zboží navrácena způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto paragrafu se částka vrácená zákazníkovi snižuje o skutečné náklady prodejce na dopravu a pořizovací náklady zakázkové výroby. Náklady na dopravu jsou odečteny od vracené částky. Pokud zákazník požaduje stažení zboží vozem prodejce nebo kurýrní službou je toto považováno za druhou cestu a náklady na dopravu se pak násobí.

 

Ochrana osobních údajů

 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

 

Obchodní podmínky platné pro velkoodběratele a zákazníky se smluvními cenami

 

Pro velkoodběratele a zákazníky se smluvními cenami platí výše uvedené obchodní podmínky, není-li dohodnuto jinak. Změny jsou možné v níže uvedených bodech:

 

Příjem objednávek

 

Objednávat je možné e-mailem či telefonicky

 

Cena zboží

 

Cena je stanovena ceníkem nebo dohodou obou stran a je platná od vydání ceníku určeného pro konkrétního kupujícího. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny. Změny smluvní ceny záleží na dohodě obou stran.

 

Způsob a cena dopravy

 

Zboží posíláme prostřednictvím přepravní společnosti nebo doprava prodejcem s předem smluvně dohodnutým příplatkem za dopravné či dopravou zdarma. Zboží je dopraveno za první uzamykatelné dveře. Po dobu přepravy je pojištěno. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Úhrada zboží

 

Pro několik prvních odběrů je nutná platba v hotovosti, dobírkou nebo předem, není-li dohodnuto jinak. Dále je dohodnuta platba na fakturu se splatností 14 dnů od data vystavení, není-li dohodnuto jinak. Platba fakturou je možná pouze v případě, že nemáme vůči odběrateli pohledávky po datu splatnosti.

 

Program Ověřeno zákazníky

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti neodmítnete zasílání našich obchodních sdělení nebo neodvoláte svůj dříve udělený souhlas. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.

Závěrečná ustanovení

Provozovatelem www.nejlevnejsi-kotoucky.cz je Jindřich Král (fyzická osoba) se sídlem Okružní 2531, 251 01, Babice
IČO: 76010635, DIČ: CZ8205120418

Živnostenský list ev.č.:310026-5841129 vydala městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15 pod č.j. ŽO/U9636/2007/IHR

Tel.: +420 774 727 402, info@nejlevnejsi-kotoucky.cz

Fakturační a korespondenční adresa:

Jindřich Král
Okružní 2531
251 01, Babice

IČO: 76010635
DIČ: CZ8205120418

bankovní spojení: 188263231/0600
Jsme plátci DPH.

EET:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

Přihlášení

Zapomněli jste heslo? Pošleme Vám nové.
Jste tu poprvé? Vytvořte si nový účet.