Kurýrní služba PPL vždy s dobírkou ZDARMA. Doprava logistickým partnerem z hl. skladu po celé ČR bez váhového limitu.

NOVĚ V SORTIMENTU:
- Firemní hygiena a pracovní pomůcky - Obalové materiály - Kancelářské potřeby - Rozšířená nabídka papírových tašek - 

Máte nějaký dotaz? +420 774 727 402 info@nejlevnejsi-kotoucky.cz

Obchodní podmínky

Práva a povinnosti mezi prodávajícími a kupujícími se řídí příslušnými paragrafy Občanského zákoníku.

 

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

 

Kupující v den odeslání objednávky současně akceptuje na internetových stránkách prodávajícího jeho obchodní podmínky i platné ceny objednaného zboží včetně přepravného, pokud nebylo dokladově (smluvně) dohodnuto jinak, a zavazuje se zásilku převzít a uhradit přepravci cenu dobírky.

Objednávat lze prostřednictvím online e-shopu, e-mailem, telefonicky, běžnou poštou či osobním kontaktem. Předpokladem pro účinnou realizaci kupní smlouvy je přesný sortiment objednaného zboží, jeho ceny, vše v návaznosti na obchodní podmínky a další doplňující informace podle internetových stránek prodejce. Podmínkou pro naplnění platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. 
Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká potvrzením objednávky prodávajícím dnem jejího doručení kupujícímu. (E-mail s předmětem: "Probíhá příprava objednávky".)

V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo podmínit plnění úhradou finanční zálohy kupujícím a stanovení lhůty pro úhradu takové zálohy. Při uzavírání kupní smlouvy za použití elektronických prostředků musí potvrzení objednávky obsahovat veškeré zákonem předepsané údaje (srov. ust. § 53, odst.3 občanského zákoníku). Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti a podobně, žádat kupujícího o autorizaci objednávky a ověření údajů v ní obsažených vhodným způsobem, jako například písemně nebo telefonicky. Prodávající je oprávněn nepřihlížet k objednávce, jejíž autorizaci požadovaným způsobem kupující odmítne provést. Prodávající si také vyhrazuje právo zrušení objednávky v případě chyby při typování ceny.

Případné storno objednávky lze provést výhradně písemně, např. pomocí e-mailové zprávy.

 

Registrace zákazníka – uživatelský účet

 

Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než 5 let nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

Dodání zboží

 

Při provedení objednávky do 12 hod. zboží expedujeme ten samý den pokud není na web. stránkách uvedeno jinak. Zboží skladem expedujeme v co nejkratší lhůtě, většinou nejpozději do dvou pracovních dní od objednávky kupující obdrží zboží na uvedenou adresu v objednávce. Není-li zboží na skladě nebo není-li v našich silách dodat zboží ve standardní lhůtě, zákazníky o této skutečnosti informujeme a termín dodávky záleží na dohodě.

 

Způsob a cena dopravy

 

Místem dodání zboží je adresa určení uvedená v objednávce či v kontaktním formuláři. Preferovaným způsobem dopravy zboží z hlediska výhod pro kupujícího je kurýrní služba. Podle zvýhodněných smluvních cen mezi přepravcem a prodejcem ( dodavatelem) je dopravné stanoveno podle hmotnosti balíku s dodáním do 24 hodin od předání k přepravě. Zboží je dopraveno za první uzamykatelné dveře. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Po dobu přepravy je pojištěno.
Dále nabízíme dopravu prodejcem s předem smluvně dohodnutým příplatkem za dopravné nebo dopravou ZDARMA.

Osobní odběr zboží je možný pouze po předchozí telefonické dohodě na tel. čísle 774 727 402 na adrese Okružní 253, 251 01, Babice: pondělí až pátek: 9:00 - 17:00

Uvedená cena přepravy kurýrní služby je vždy stanovena podle hmotnosti balíku s dodáním do 24 hodin od předání k přepravě. Doprava ZDARMA je od 2500 Kč bez DPH do hmotnosti 30 kg.  Doprava u nás označená jako "DODÁVKA" zajišťuje logistická a expediční firma se svým vozovým parkem a profesionálními řidiči. Doprava prodejcem (DODÁVKA) se Vám v nákupním košíku zviditelní po dosažení nákupu od 4500 Kč bez DPH a je pro Vás již ZDARMA.

Je-li požadováno opětovné doručení zásilky z důvodu na straně kupujícího, je prodávající oprávněn naúčtovat přepravní náklady vzniklé tímto opakovaným doručením.

 

Platební podmínky

 

Standardním způsobem platby zboží je dobírka (přeprava kurýrem). Hotově při osobním předání zboží prodejcem a v závislosti na místě určení s předem smluvně dohodnutým příplatkem za dopravné. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. Bezhotovostním bankovním převodem - zálohové faktury. Po připsání platby na účet prodávajícího je zboží ihned expedováno a vystaven řádný daňový doklad. Neuhrazením zálohové faktury k termínu splatnosti je objednávka zrušena, pokud není smluvně dohodnuto jinak (faktura se splatností 14 dnů). Platba kartou nebo rychlá platba přes bezpečnou platební bránu ThePay.
Pro státní správu, úřady, ústavy, školy aj. organizace a stálé zákazníky je možnost odběru zboží na fakturu. Splatnost faktury a další podmínky jsou dohodnuty individuálně. Uvedené ceny na webových stránkách prodejce jsou uvedeny bez DPH.

 

Reklamace - záruční podmínky

 

Kupující má právo odmítnout převzít zásilku, která v době převzetí vykazuje viditelně porušený obal nebo jiné prokazatelné poškození. V takovém případě sepíše s dopravcem protokol o poškození. Kupující je dále povinen provést kontrolu převzetí obsahu zásilky v porovnání s fakturou či dodacím listem a zjištěné odchylky reklamovat ihned e-mailem, telefonicky, běžnou poštou, osobním kontaktem, nejpozději do 5 dnů od převzetí zboží. Reklamační lhůta je 30 dnů, nebude-li dohodnuto jinak. Dopravu zboží zpět k zákazníkovi v případě oprávněné reklamace hradí prodávající. Podmínky záruky a uplatňování nároků z vad se řídí občanským zákoníkem.

V případě reklamace Vaší objednávky či zakoupeného zboží nás kontaktujte na info@nejlevnejsi-kotoucky.cz

 

Vrácení zboží

 

Vrácení zboží v nekompletním či poškozeném stavu se nelze dožadovat. U skladových položek se snažíme vyjít zákazníkům vstříc a v případě chybně objednaného zboží je vždy možné vyměnit za jiné. Prodávající zasílá zákazníkovi správný druh zboží formou výměnného balíku kurýrní služby. Zákazník je povinen uhradit rozdíl částky zboží (pokud se liší od předem chybně objednaného) a cenu výměnného balíku kurýrní služby podle ceníku kurýrní služby. 
Zboží, které je vyráběno až na základě objednávky přesně podle požadavků zákazníka již nelze vzít zpět. Příkladem tohoto zboží z našeho sortimentu jsou kotoučky s potiskem, papírové tašky s potiskem a zakázková výroba razítek ( u razítek je možná pouze výměna tiskových strojků). 

Kupující – spotřebitel
Je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.
Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
Je-li kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (pomocí webové objednávky), má kupující v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě kupující kontaktuje prodávajícího a nejlépe písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Pokud se zákazník takto rozhodne, musí nepoškozené zboží, nejlépe bez známek užívání nebo opotřebování, nejlépe v původním obalu zaslat zpět v uvedené lhůtě 14 dní od data převzetí/dodání zboží. Po obdržení takto vráceného zboží bude zákazníkovi cena zboží navrácena způsobem, na kterém se obě strany dohodnou. V případě odstoupení od smlouvy dle tohoto paragrafu se částka vrácená zákazníkovi snižuje o skutečné náklady prodejce na dopravu a pořizovací náklady zakázkové výroby. Náklady na dopravu jsou odečteny od vracené částky. Pokud zákazník požaduje stažení zboží vozem prodejce nebo kurýrní službou je toto považováno za druhou cestu a náklady na dopravu se pak násobí.

Kupující – podnikatel 
Je kupující, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání souladu s § 420 Občanského zákoníku.
V případě uzavření smlouvy podle obchodního zákoníku  č. 513/1990 Sb., tedy při nákupu jako podnikatel (tedy na IČO) nemáte u nákupu učiněného distančně, na rozdíl od spotřebitele, ze zákona právo vrátit zboží ve lhůtě 14 dnů. Zákon v tomto ohledu zvýhodňuje pouze spotřebitele.
V tomto případě našich zákazníkům nabízíme, že prodávající a kupující se mohou ve lhůtě 14 dnů od dodání zboží dohodnout, že kupující zboží nebo jeho část vrátí zpět prodávajícímu a kupní smlouva bude v rozsahu vráceného zboží zrušena. Prodávající bude v takovém případě oprávněn účtovat poplatek za vrácení zboží ve výši 10% hodnoty vráceného zboží, minimálně však 450 Kč bez DPH. Vrácené zboží musí být nepoškozené. Prodávající není povinen se s kupujícím na vrácení dohodnout a vratku přijmout.

Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno, částečně spotřebováno či bude jeho hodnota jinak snížena v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení ceny nebo její části.

 

Nepřevzetí objednané zásilky

Dle zákona § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.: ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ Povinnosti kupujícího § 2118 "Kupující zaplatí kupní cenu a věc převezme."
Nepřevzetím zásilky výše zmíněný zákon porušíte.

Od nás, prodávajícího a od vybraného dopravce obdržíte informace o předání zboží dopravci a od dopravce následně email nebo SMS, kdy Vám zboží bude doručovat na zvolenou adresu podle toho, jaký způsobit dopravy jste zvolili. 

I přesto, že je to Vaše zákonná povinnost, zásilku jste si nevyzvedl/a nabízíme dvě možnosti jak situaci řešit:
A)
O objednávku a zboží máte zájem:
Zboží Vám znovu odešleme, ale pouze s platbou předem (bankovní převodem). Cena objednávky bude navýšena o náklady na dopravu prvního odeslání + náklady na dopravu opětovného zaslání.
B)
O objednávku nemáte zájem:
To, že zásilku nepřevezmete, neznamená, že jste ji stornovali nebo že jste odstoupili od kupní smlouvy. Znamená to jen to, že jste kupní smlouvu hrubě porušili, dle § 2118 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník (nový) - kupující spotřebitel.
Odesláním objednávky a jejím následným přijetím a potvrzením naším eshopem (email o přijetí objednávky) vznikla platná kupní smlouva v plném rozsahu účinná dle našich obchodních podmínek, které jste odsouhlasil/a odesláním objednávky dle aktuálně platných zákonů České republiky.
Z naší strany eshopu nebyla zaznamenána jakoukoliv žádost o změnu či stornování objednávky do doby než byla objednávka předána přepravci.
Dle zákona má náš obchod právo na kompenzaci vynaloženého poštovného a balného od kupujícího, tedy od Vás. Tato kompenzace je právně vymahatelná, jelikož jste nevyzvednutím zboží porušil/a kupní smlouvu.

Pokud kupující nepřevezme zásilku, která se nám vrátí, bude mu zaslán email s podklady k úhradě poštovného, které s příslušnou objednávkou vznikla dle platných aktuálních ceníků našich dopravců. 
Zašleme Vám celkem 2 emaily z žádostí o úhradu poštovného za nepřevzatou zásilku. Pokud platbu neobdržíme do 5 pracovních dní od odeslání druhého emailu postoupíme tuto pohledávku třetí straně k jejímu vymáhání.
Aktuálně platné zákony České republiky dávají obchodům možnost se efektivně bránit proti nezodpovědným zákazníkům, kteří zásilku na dobírku nepřevezmou.
 

Ochrana osobních údajů

 

Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o této smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.

 

Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

 

Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení prodávajícím na elektronickou adresu kupujícího. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající prostřednictvím zvláštního dokumentu.
Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

 

Doručování

 

Kupujícímu může být doručováno na elektronickou adresu kupujícího.

 

Další práva a povinnosti smluvních stran

 

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy info@nejlevnejsi-kotoucky.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.
Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

Obchodní podmínky platné pro velkoodběratele a zákazníky se smluvními cenami

 

Pro velkoodběratele a zákazníky se smluvními cenami platí výše uvedené obchodní podmínky, není-li dohodnuto jinak. Změny jsou možné v níže uvedených bodech:

 

Příjem objednávek

 

Objednávat je možné e-mailem či telefonicky

 

Cena zboží

 

Cena je stanovena ceníkem nebo dohodou obou stran a je platná od vydání ceníku určeného pro konkrétního kupujícího. Dodavatel si vyhrazuje právo změny ceny. Změny smluvní ceny záleží na dohodě obou stran. Objednáváte-li zboží, které je označeno oranžově "Na objednání - u dodavatele" může nastat změna prodejní ceny na základě aktuální situace na trhu. Nově objednané zboží může mít dodavatel již za nové vyšší vstupní ceny na základě změny vstupních nákladů na výrobu (surovina, energie atd). Pokud tento případ nastane a my nejsme schopni dodržet aktuální cenu zboží, o této skutečnosti Vás informujeme a žádáme Vás o odsouhlasení. Změna ceny se děje, až po Vašem odsouhlasení, nebo dle Vašeho rozhodnutí je položka objednávky stornována (při uhrazené objednávce obratem vráceny peníze). Převážně se týká produktu z oblasti produktu hygieny a obalových materiálů.

 

Způsob a cena dopravy

 

Zboží posíláme prostřednictvím přepravní společnosti nebo doprava prodejcem s předem smluvně dohodnutým příplatkem za dopravné či dopravou zdarma. Zboží je dopraveno za první uzamykatelné dveře. Po dobu přepravy je pojištěno. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

 

Úhrada zboží

 

Pro několik prvních odběrů je nutná platba v hotovosti, dobírkou nebo předem, není-li dohodnuto jinak. Dále je dohodnuta platba na fakturu se splatností 14 dnů od data vystavení, není-li dohodnuto jinak. Platba fakturou je možná pouze v případě, že nemáme vůči odběrateli pohledávky po datu splatnosti.
Pro státní instituce, školy a úřady možnost platby na fakturu.

 

Program Ověřeno zákazníky

 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

Závěrečná ustanovení

Provozovatelem www.nejlevnejsi-kotoucky.cz je Jindřich Král (fyzická osoba) se sídlem Okružní 2531, 251 01, Babice
IČO: 76010635, DIČ: CZ8205120418

Živnostenský list ev.č.:310026-5841129 vydala městská část Praha 15, Boloňská 478/1, 109 00 Praha 15 pod č.j. ŽO/U9636/2007/IHR

Tel.: +420 774 727 402, info@nejlevnejsi-kotoucky.cz

Fakturační a korespondenční adresa:

Jindřich Král
Okružní 2531
251 01, Babice

IČO: 76010635
DIČ: CZ8205120418

bankovní spojení: 2502535039/2010
Jsme plátci DPH.

EET:

"Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin."

Nakupujete větší množství než je skladem

Zakoupit vámi vybrané množství

do košíku přidáme Vámi vybrané množství a chybějící množství bude objednáno u dodavatele (dodání podle druhu zboží cca 3 až 14 prac. dnů) Objednávka bude odeslána po kompletním naskladnění.

Nakoupit množství skladem

do košíků přidáme jen množství, které máme aktuálně skladem, v dalším kroku a v košíku se Vám ukáže skutečně přidané množství zboží

Přehled prodejních jednotek zboží:

KS = 1 prodejní jednotka po 1 KS (nebo po uvedeném minimu KS)


BAL = 1 prodejní jednotka po 1 BALENÍ po uvedeném počtu KS viz. parametry (nebo po uvedeném minimu BAL)


KTN =1 prodejní jednotka po 1 KARTONU po uvedeném počtu BAL nebo KS viz. parametry (nebo po uvedeném minimu KTN)


RL = 1 prodejní jednotka po 1 ROLI po uvedeném počtu KS viz. parametry (nebo po uvedeném minimu RL)


KG = 1 prodejní jednotka po 1 KILOGRAMU (nebo po uvedeném minimu KG)


ARC nebo BL = archy nebo blaty, tedy listy papírů, po kterých je prodejní svazek balen


Zboží - Skladem:

objednávky vytvořené do 12 hod. expedujeme ten samý den

Zboží - Na objednání - u dodavatele:

objednané zboží je objednáno u našeho dodavatele, dodání je podle druhu zboží 3 - 14 prac. dnů

Potřebujete poradit?

Přihlášení zavřít

E-mail

Heslo

Potvrďte nám, že už Vám bylo 18 let a vyberte si nastavení cookies

Naše společnost používá soubory cookies ke správnému fungování Vašeho oblíbeného e-shopu, k přizpůsobení obsahu stránek Vašim potřebám, ke statistickým a marketingovým účelům. Kliknutím na tlačítko přijímám nám udělíte souhlas s jejich sběrem a zpracováním a my Vám poskytneme ten nejlepší zážitek z nakupování. Nebo pod tlačítkem „Nastavení“ si cookies přizpůsobíte.

Odmítnutím cookies zároveň potvrzujete, že Vám již bylo 18 let.
(potvrzení věku je z důvodu možného nákupu produktů profesionální hygieny s akutní toxicitou)

Vaše nastavení souborů cookie

Zde máte možnost přizpůsobit soubory cookie v souladu s vlastními preferencemi a později podrobněji nastavit nebo kdykoli vypnout v patičce webu.

Technické cookies jsou nezbytné pro správné fungování webu a všech funkcí, které nabízí.

Personalizaci provádíme na základě vámi prohlíženého zboží. Dále pak upravujeme zobrazovaný obsah podle toho, co vás zajímá.

Tyto cookies nám umožňují měření výkonu našeho webu a za pomoci získaných dat pak můžeme zlepšovat zážitek z nakupování našim zákazníkům.

Tyto cookies jsou využívány reklamními a sociálními sítěmi pro úpravu zobrazovaných reklam tak, aby pro vás byly zajímavé.